Thursday, October 19, 2017

योग्य तोडगा काढावा.


नीती आयोगाची योग्य भूमिकाइथे आरक्षण नको.


तोडगा काढण्याची जबाबदारी दोघांचीहीनौदलाचे सामर्थ्य वाढले.सर्वाधिक शक्तिशाली युध्दनौका,आयएनएस किल्टन


किल्टनमुळे नौदलाच्या सामर्थ्यात वाढ